Drevprov

Särskilt drevprov
1/9 2022-28/2 2023
Räv
15/3 2023
Startavgift för drevprov 700 kr
Kommissarie och kontaktperson Björn Aspelin
076-1185860
Bjas630320@gmail.com


  • Nytt för säsongen är att vi hundägare måste anmäla våra hundar digitalt för start på drevprov.
  • Här får du en manual där du kan följa instruktioner för hur du ska gå tillväga – börja med att gå in på https://skkstart.se/sv osv…

SKK Start instruktion för hundägare