Anmälan ordinarie viltspår

Formuläret gäller endast prov arrangerade av Gävle-Dala Beagleklubb

Vad är ett ordinarie viltspårprov?

Ett ordinarie prov ska vara utlyst i förväg i klubbens tidning, webbplats eller SKK Start med dag och plats angiven och i så god tid att det nått ut till medlemmarna i god tid innan anmälningstiden utgått.


200:- sätts in på xxxxxxxxxxx. Skall betalas samtidigt som anmälan görs.
Det går även att swisha till: 1236429997.
200:- betalas på plats till domaren
Ange hundens REG nr på inbetalningen
Från och med 2022-01-01 gäller nya regler för viltspår. Se länk på startsidan.
En viktig ändring i reglerna gäller skottprövning, där gäller följande.
”Vid behov ska godkänd skottprövning kunna styrkas av hundägaren”