Anmälan viltspår

Vill Du gå anlagsprov eller prov i Öppen klass? Vi bedömer alla raser.

Formuläret gäller endast prov arrangerade av Gävle-Dala Beagleklubb.

Vad är ett rörligt viltspårprov?

Prov som genomförs på tid och plats som fastställs av arrangerande specialklubb. Provdag ska vara fastställd minst fem dagar före start. hund får starta flera gånger under samma period vid rörligt prov. Dock får hund inte starta mer än en (1) gång samma dag. Ett rörligt prov kan vara upp till maximum en kalendermånad.


200:- sätts in på 5876-0612. Betalas när vi kan anvisa en domare åt er.
Det går även att swisha till: 123 301 62 19.
200:- betalas på plats till domaren
Ange hundens REG nr på inbetalningen
Från och med 2022-01-01 gäller nya regler för viltspår. Se länk på startsidan.
En viktig ändring i reglerna gäller skottprövning, där gäller följande.
”Vid behov ska godkänd skottprövning kunna styrkas av hundägaren”