Styrelse

Ordförande
2022
Emelie Lök
Born Hembornsvägen 19
795 92 Rättvik
070-6109338
ordforande@gavle-dalabeagleklubb.se
Sekreterare
2022-2023
Frida Norell
Knaggnäsvägen 12
792 33 Mora
070-5336486
sekreterare@gavle-dalabeagleklubb.se
Kassör
2022-2023
Yvonne Björ
Övre Gärdsjö Landsvägen 75
795 92 Rättvik
070-3019177
kassor@gavle-dalabeagleklubb.se
Ledamot
2022-2023
Lena Bjesse Hagströmlena.bjesse.hagstrom@gmail.com
Ledamot
2022-2023
Louise Nordgren
Ledamot
2022
Jakob Aspelin
Suppleant
Viltspår
ansvarig
2022-2023
Roland Backlund
Björken Landsvägen 157
794 91 Orsa
072-406 49 49
viltspar@gavle-dalabeagleklubb.se
Suppleant
2022
Arne Sjöblom
Utställnings
ansvarig
Emelie Lök
Born Hembornsvägen 19
795 92 Rättvik
070-6109338
ordforande@gavle-dalabeagleklubb.se
Drevprovs
ansvarig
Björn Aspelin
Linvägen 12
818 32 Valbo
076-1185860
drevprov@gavle-dalabeagleklubb.se
Revisor
2022
Leif Kolseth070-5300047
leif.kolle@gmail.com
Revisor
2022
Ola Pettersson070-2422470
ola_pet@allt2.se
Revisor
Suppleant
2022
Tony Johansson
ValberedningKurt Johansen
ValberedningVakant
Valberedning
Suppleant
Vakant
Valberedning
Suppleant
Vakant